ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง

การเล่นเครื่องบินเล็กพลังยางเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันเครื่องบินเล็ก โดยเครื่องบินจำลองพลังยางสามารถสร้างได้ด้วยตนเองจากวัสดุนานาชนิด เช่น กระดาษ ไม้ โฟม หรือวัสดุผสมอื่น ๆ ซึ่งให้ทั้งความสนุกเพลิดเพลิน ได้ความรู้เรื่องอากาศพลศาสตร์ ฟิสิกส์และอากาศยาน ตลอดจนเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการพัฒนาสู่การเล่นเครื่องบินเล็กได้

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการเล่นเครื่องบินเล็กพลังยางก่อนก้าวไปสู่การเล่นเครื่องบินเล็กลักษณะต่าง ๆ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจึงจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยางขึ้น เพื่อเตรียมตัวครูและนักเรียนที่จะเข้าแข่งขันในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2567 ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

 • ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป (อายุ 9 ปี ขึ้นไป)

เปิดรับสมัคร 40 คน

 • วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567

วันที่เปิดรับสมัครและชำระเงิน

 • รับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. ถึงวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
 • ชำระเงิน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม เวลา 12.00 น. ถึงวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค่าลงทะเบียน

 • คนละ 600 บาท

ช่องทางการชำระ

 • ชำระผ่าน QR Code
 • โอนชำระเงินธนาคารกรุงไทย สาขาเอกมัยชื่อบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ค่าลงทะเบียน) เลขที่บัญชี 970 – 6 – 00068 – 2

ขั้นตอนการสมัคร 

 • กรอกใบสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง ตาม QR Code ที่แจ้งไว้ หรือคลิก https://forms.gle/WCGXor9edjmP8NpG8
 • แอดไลน์กลุ่ม อบรม เครื่องบินเล็กพลังยาง ’67 ดาวน์โหลด QR Code
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ผ่านไลน์กลุ่มอบรมเครื่องบินเล็กพลังยาง ’67 ทุกวันเวลา 12.00 น.
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่รับสมัคร (วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม เวลา 12.00 น. ถึงวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น.) พร้อมส่งหลักฐานการชำระ (ระบุชื่อผู้สมัคร และรุ่นที่สมัคร) ผ่านไลน์กลุ่มอบรม เครื่องบินเล็กพลังยาง ’67
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ภายในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ผ่านทางช่องทางไลน์กลุ่มอบรมเครื่องบินเล็กพลังยาง และเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

หมายเหตุ

 • หากมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีจำนวนไม่ถึงครึ่งของจำนวนที่รับสมัคร งดการอบรมและคืนเงินค่าลงทะเบียน

เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ

Message us