โรงเรียนกอบวิทยาสนุกเรียนรู้ในกิจกรรมนักวิทย์น้อยท่องโลกธรรมชาติ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ เรื่อง นักวิทย์น้อยท่องโลกธรรมชาติ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนกอบวิทยา ดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อนิทรรศการ สื่อการเรียนรู้ บทปฏิบัติการ และรับฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร เสริมด้วยทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ณ นิทรรศการไดโนเสาร์ นิทรรศการขุมทรัพย์โลกสีเขียว และห้องปฏิบัติการ นักเรียนได้รับทั้งความรู้และสนุกสนานไปกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว ชมภาพโรงเรียนกอบวิทยาสนุกเรียนรู้ในกิจกรรมนักวิทย์น้อยท่องโลกธรรมชาติ