ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมจัดแสดงผีเสื้อและเปลือกหอยในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 2562 (Thailand Museum Expo 2019)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) โดยกลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนพิพิธภัณฑ์ นำเปลือกหอยและผีเสื้อที่มีอายุการเก็บรักษามากกว่า 30 ปี ร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 2562 (Thailand Museum Expo 2019) เพื่อให้ประชาชนได้ชมความงามพร้อมมีเจ้าหน้าที่ประจำบูธคอยให้ความรู้และคำแนะนำ

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้กรมศิลปากรเป็นผู้จัดภายใต้กรอบแนวคิด “ประชาคมพิพิธภัณฑ์ไทย” สอดคล้องกับแนวคิดของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museum)  ประจำปี 2562 ที่ว่า “พิพิธภัณฑ์เสมือนศูนย์กลางวัฒนธรรมสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสู่อนาคต” (Museum as Cultural Hubs : The Future of Tradition)

ภายในงานประกอบด้วยการออกร้านแสดงผลงานและนวัตกรรมด้านพิพิธภัณฑ์ การเสวนาวิชาการ และการแสดงของสะสมล้ำค่า โดยเฉพาะการจัดเครื่องโต๊ะ เครื่องกระเบื้อง และเงินตราโบราณบนพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ โดยสมาชิกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน วัด ชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบธุรกิจด้านพิพิธภัณฑ์รวมจำนวนกว่า 50 ราย

และงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2562  เวลา 10:00 – 18:00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ชมภาพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมจัดแสดงผีเสื้อและเปลือกหอยในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 2562 (Thailand Museum Expo 2019)