ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนตุลาคม 2562 เรื่อง โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ (COCOMONG A Space Adventure)

ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนมกราคม 2562 เรื่อง โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ (COCOMONG A Space Adventure)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลอง ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบ เปิดให้บริการทั้งรอบสถาบันการศึกษา และรอบประชาชนทั่วไป

ต้อนรับช่วงเวลาปิดเทอมด้วยภาพยนตร์ภาพยนตร์เต็มโดมเดือนตุลาคม 2562 เรื่อง โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ (COCOMONG A Space  Adventure) ภาพยนตร์แอนิเมชันกี่ยวกับภารกิจการผจญภัยในอวกาศของเจ้าลิงน้อย “โคโคมง” และบรรดาผองเพื่อน การผจญภัยในอวกาศครั้งนี้ จะตื่นเต้นและสนุกสนานแค่ไหน เรามาร่วมติดตามการผจญภัยของ “โคโคมง” ไปด้วยกัน