ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2562 เนื่องในวันหยุดราชการกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี

ตามมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2562  เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะกรุงเทพฯ และนนทบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในฐานะหน่วยงานราชการ จึงปิดให้บริการในวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน