ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดอาคารอาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4) วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เนื่องจากปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จะมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารใหม่ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 วัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องปิดให้บริการของอาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4) ในวันและเวลาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้