โรงเรียนดาราคามเข้าชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนดาราคาม ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 โดยเลือกภาพยนตร์ 2 เรื่อง คือ Dino Dana : Game of Bones และ นอกบ้านน่ารู้ ตอน พลาสติกในอาหาร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องมหกรรม ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ชมภาพโรงเรียนดาราคามเข้าชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15