บรรยากาศเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival 2019) ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต (Humboldt and the Web of Life)” ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2562 โดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อกลางในการนำสาระความบันเทิงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ประชาชน กระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์

บรรยากาศเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival 2019) ครั้งที่ 15 ช่วงที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งประชาชนทั่วไป และคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-3910544 และ 02-3921773 ชมภาพบรรยากาศเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15
    • สำหรับประชาชนทั่วไป ณ ห้อง EF ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)
    • สำหรับหมู่คณะ ณ ห้องมหกรรม ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)