ปิดห้องปฏิบัติการชาร์ลส ดาร์วิน ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 2562

ตามที่งานอาคารสถานที่และบริการ ได้ทำการฉีดสารเคมีเพื่อกำจัดปลวกในห้องปฏิบัติการชาร์ลส ดาร์วิน เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2562 นั้น ขณะนี้ภายในห้องยังมีกลิ่นสารเคมีอยู่ เพื่อไม่ให้กลิ่นสารเคมีรบกวนการใช้บริการของประชาชน ฝ่ายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงขอปิดให้บริการห้องปฏิบัติการชาร์ลส ดาร์วิน (ชั้น 5 อาคาร 4) ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 2562 (ห้องนิทรรศการเปิดให้บริการตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้