“ของมันต้องมา” โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยาเข้าร่วมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ในงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15

26 พฤศจิกายน 2562 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา เข้าร่วมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ในงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์ โดยจัดฉาย 3 เรื่อง ได้แก่ ทดลองวิทย์แสนสนุก ราล์ฟตะลุยแดนไดโนเสาร์ และโลกแห่งอนาคต ตอน โลกไร้พลาสติก ณ ห้องมหกรรม ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ชมภาพ “ของมันต้องมา” โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยาเข้าร่วมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ในงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15