ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมงานรักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 (16 – 20 ธันวาคม 2562)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมงานรักชาติ เฟสติวัล” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด สืนสานวัฒนธรรม รักษาผืนแผ่นดิน ต่อยอดพระราชปณิธาน เพื่อแสดงผลงานของพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ และอนุสรณ์สถานในประเทศไทย รวมทั้งสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้นำเกมของเล่นชวนคิด Balancing Game และลูกข่าง racing ในการจัดแสดงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สนุกกับกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี