ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาล Night at the Museum ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาล Night at the Museum ครั้งที่ 9 โดยใช้ชื่อตอนว่า “สามเกลอ เจอ 3 ย่าน” มีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ โดยใช้เวลาในช่วงกลางคืนในการสร้างความแปลกใหม่และเพิ่มอรรถรสในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ สำหรับปีนี้มีพัธมิตรที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 9 พิพิธภัณฑ์ พิธีเปิดจัด ณ เวทีกลาง ลานอัฒจรรย์กลางแจ้ง มิวเซียมสยาม