ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการในวันที่ 30​ -​ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 1 มกราคม 2563 เนื่องในวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่

ตามที่มติ​คณะรัฐมนตรี ได้ประกาศให้วันที่​ 30​ ธันวาคม​ 2562 เป็น​วันหยุด​พิเศษ​เพิ่มเติม​ และสำนัก​นายก​รัฐมนตรี​ได้ประกาศ​ให้วันที่​ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นวันหยุดราชการประจำปีเนื่องในวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ ศูนย์​วิทยา​ศาสตร์​เพื่อ​การศึกษา ​จึงขอปิดบริการในวันที่ 30​ -​ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 1 มกราคม 2563 ระยะเวลา 3 วัน จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน