ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “Smart Kids วิทย์วันเด็ก” โดยเน้นกิจกรรมสำหรับครอบครัว สร้างความสัมพันธ์อันอบอุ่น เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความใส่ใจต่อกัน เน้นให้พ่อ แม่ ลูก ร่วมปฏิบัติกิจกรรมด้วยกัน และส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา จึงขอเรียนเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08:30 -16:30 น. ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) และ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน