ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของรางวัลในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนกล้าแสดงออก อีกทั้งยังให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมในปีนี้ได้รับความสนใจ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากประชาชนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว และประชาชนทั่วไป

ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้รับการสนับสนุนของรางวัลมากมายจากบริษัทห้างร้าน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มีรายนามดังนี้ บริษัท แลคตาซอย จำกัด บมจ. ธนาคารกรุงไทย กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด องค์การเภสัชกรรม บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บริษัท Mayora Indah Tbk และบริษัท วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด