สรุปผลความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้การต้อนรับคณะจากฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อประชุมสรุปผลความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเยี่ยมชมนิทรรศการเมืองไฟฟ้า โครงการนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์ ชั้น 10 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา