2 วัน 1 คืน ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต 2 วัน 1 คืน เพื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรมโดยครั้งนี้เลือกเรียนรู้ผ่าน 3 กิจกรรม ได้แก่ มนต์เปลี่ยนสี แสง และนักสืบพลังงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนาน เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ชมภาพ 2 วัน 1 คืน ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563