ศว. โชว์หุ่นยนต์ ชุด Smart Sensor ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยส่วนพิธภัณฑ์ นำสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ ชุด Smart Sensor (เซนเซอร์อัจฉริยะ) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา