2 วัน 1 คืน ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563

คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ระดับชั้น ม.1 – 2 จำนวน 70 คน เข้าค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต 2 วัน 1 คืน เพื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรม โดยเลือกทำกิจกรรมปฏิบัติการ 3 เรื่อง ได้แก่ เคมีอาหารน่ารู้ สนุกกับ CG และ CM และปีนหน้าผา – โรยตัว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ชมภาพ 2 วัน 1 คืน ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563