ภาพกิจกรรม Valentine’s Wow: To the Moon and Back

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัวในชื่อ Valentine’s Wow: To the Moon and Back เนื่องในวันแห่งความรักในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:00 น. – 16:00 น. ภายใต้แนวคิด To The Moon and Back ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความรักยาวไกลเท่าระยะทางไปและกลับระหว่างโลกกับดวงจันทร์ มีการมอบน้ำผึ้งพระจันทร์สำหรับคู่รักที่ลงทะเบียนร่วมงาน ภายในงานมีกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้คู่รักได้ร่วมกันประดิษฐ์และนำกลับบ้านเป็นที่ระลึก ได้แก่ การประดิษฐ์ Love Ring Dust to Dust และ Love Seat Plate นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับชมการแสดงท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ เวลา 12.00 น. เรื่อง “ความรักบนฟากฟ้า” พร้อมบันทึกภาพความประทับใจกับบรรยากาศสุดพิเศษภายในโดมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ชมภาพกิจกรรม Valentine’s Wow: To the Moon and Back