ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ยกเลิกกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่กระจายอย่างรวดเร็วทั้งภูมิภาคเอเชียและยุโรป ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ในฐานะหน่วยงานราชการที่จัดกิจกรรมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนจำนวนมาก ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุตรหลานของท่าน ทางหน่วยงานจึงขอแจ้งยกเลิกกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563

ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจะดำเนินการคืนเงินค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 โดยท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม หน่วยงานขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 391 0544 /02 392 1773 และ 02 392 0508 ในวันและเวลาราชการ