ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินคืนค่าสมัครกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ประกาศยกเลิกกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจะดำเนินการคืนเงินค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามเอกสารที่แนบมา และจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม หน่วยงานขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 391 0544 02 392 1773 และ 02 392 0508 ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศจะได้รับเงินคืนทุกท่าน สำหรับท่านที่ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับกรุณาติดต่อกลับมาที่เบอร์โทรศัพท์ 02 392 0508

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563
ค่าย DIY Family Rally
ค่าย Kids Science
ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว
อบรมเชิงปฏิบัติการ Micro Controller Startup สำหรับเยาวชน
ค่าย Robo Club
ค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ
อบรมเชิงปฏิบัติการ YouTuber Startup สำหรับเยาวชน