ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาดำเนินการโอนเงินคืนค่าสมัครค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2563

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้แจ้งยกเลิกกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นั้น ขณะนี้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ดำเนินการโอนเงินคืนค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว และขอความกรุณาผู้ปกครองของผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อกลับหมายเลขโทรศัพท์ 02 392 0508 เพื่อขอรับเงินคืน

รายชื่อผู้ปกครอง
คุณทีปกร นาคสุวรรณค่าย Robo Club รุ่นที่ 2
คุณธนกฤต มยุรฤทธิ์ภิบาลค่าย Robo Club รุ่นที่ 2
คุณพุทธิกิจฒิ์ ตั้งวิชิตฤกษ์อบรมเชิงปฏิบัติการ YouTuber Startup รุ่นที่ 1
คุณจิรภัทร ศรีชำนาญอบรมเชิงปฏิบัติการ YouTuber Startup รุ่นที่ 2
คุณกานต์ญดา ปัญญายุทธการค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3
คุณภวิล อูนากูลค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3
คุณปุณณภพ ศรีชำนาญค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 4
คุณเวคิน นุชจำลองค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 4