ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ทดลองเปิดให้บริการนิทรรศการในวันเสาร์ – อาทิตย์

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ได้ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้คลี่คลายลงทำให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีมติให้ผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 2 ด้วยการอนุญาตให้เปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง แต่มีความจำเป็นกับการดำรงชีวิตและจำเป็นต่อระบบเศรษฐกิจ

ในเบื้องต้นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้เปิดศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพไปแล้วในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ทางหน่วยงานจึงทดลองเปิดให้บริการนิทรรศการเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ โดยเริ่มในวันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เฉพาะส่วนนิทรรศการ และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. แต่ในส่วนการเข้าชมท้องฟ้าจำลองยังไม่เปิดให้บริการ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

หากท่านมีข้อสงสัย แนะนำ หรือติชมโทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 0508 ในวันและเวลาทำการ พร้อมกันนี้สามารถติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ sciplanet.org และทาง Facebook Page ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ทวิตเตอร์ @sce_moe รวมถึงทาง LINE ID: @sciplanet.org