ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ปิดบริการตามแถลงการณ์จากศูนย์บริหารสถานการณ์โค วิด-19

แถลงการณ์ล่าสุดจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) วันที่ 4 มิ.ย. 63 เกี่ยวกับประเภทกิจการและกิจกรรมที่จะผ่อนคลายในระยะที่ 4 ได้ประกาศให้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ภายใต้สังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดอยู่ในกิจการ/กิจกรรมในระยะนี้

ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ขอเรียนให้ทราบว่าหน่วยงานยังไม่สามารถเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ จึงจำเป็นต้องปิดให้บริการทุกส่วนทั้งนิทรรศการ การแสดงท้องฟ้าจำลอง ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) จนกว่าจะได้รับอนุญาตผ่อนปรนตามประกาศของ ศบค. ในระยะต่อไป

หากท่านมีข้อสงสัย แนะนำ หรือติชมโทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 0508 ในวันและเวลาทำการ พร้อมกันนี้สามารถติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ sciplanet.org และทาง Facebook Page ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ทวิตเตอร์ @sce_moe รวมถึงทาง LINE ID: @sciplanet.org