ภาพกิจกรรมโครงการพลังงานมันดี Energy Weekend Season 2 วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2563

ภาพกิจกรรมโครงการพลังงานมันดี Energy Weekend Season 2 วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดโครงการพลังงานมันดี Energy Weekend Season 2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรมมากมายหลากหลายรูปแบบ เช่น การประดิษฐ์ การทดลอง เกม นิทรรศการด้านพลังงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและสื่อการเรียนรู้จากภาคีเครือข่าย

ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมโครงการพลังงานมันดี Energy Weekend Season 2 วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2563 สำหรับท่านใดที่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในครั้งถัดไปวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2563 บริเวณเต็นท์ด้านหน้าอาคาร 2 และนิทรรศการความตระหนักรู้ด้านพลังงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย แนะนำ หรือติชม โทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 0508 ในวันและเวลาทำการ พร้อมกันนี้สามารถติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ www.sciplanet.org และทาง Facebook Page ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ทวิตเตอร์ @sce_moe รวมถึงทาง LINE ID: @sciplanet.org