ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชาและวันหยุดชดเชยเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชาและวันหยุดชดเชยเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) รวมถึงศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) สำนักงาน กศน. ปิดให้บริการวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 และวันหยุดชดเชยเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

หากท่านมีข้อสงสัย แนะนำ หรือติชมโทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 0508 ในวันและเวลาทำการ สามารถติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ sciplanet.org และทาง Facebook Page ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ทวิตเตอร์ @sce_moe รวมถึงทาง LINE ID: @sciplanet.org