ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2563 ระดับพื้นที่

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลการโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2563 ระดับพื้นที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2563 ระดับพื้นที่

  • รางวัลชนะเลิศ โครงการเครื่องกำจัดเศษอาหาร กศน. เขตยานาวา กรุงเทพมหานคร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการถังน้ำมันล้างมือต้านโควิด กศน. เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการกระถางต้นไม้จากกากกาแฟ กศน. เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
  • รางวัลชมเชย โครงการถังขยะรูปหุ่นยนต์ กศน. เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  • รางวัลชมเชย โครงการหมอนหลอดเพื่อสุขภาพ กศน. เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
  • รางวัลชมเชยโครงการรักการอ่านจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ กศน. เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
  • รางวัลชมเชย โครงการกระเป๋ารักษ์โลก กศน. เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
  • รางวัลชมเชย โครงการจักรยานบีบขวดพลาสติก กศน. เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
  • รางวัลชมเชย โครงการผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า กศน. เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
  • รางวัลชมเชย โครงการเครื่องสไลด์กล้วย กศน. เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

โดยดำเนินการจัดการประกวดผ่านสื่อออนไลน์ในการนำเสนอผลงานและตอบคำถาม เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์ ชั้น 10 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ชม ภาพทีมที่ได้รับรางวัลการโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2563 ระดับพื้นที่