วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

วิทย์ฯเคลื่อนที่ สู่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกลุ่มกิจกรรมการศึกษา ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ ออกให้บริการกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่เพื่อนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยนำโดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ เกมของเล่นชวนคิด กิจกรรมห่วงโซ่อาหาร แผนที่ดาว ระบบสุริยะ หุ่นยนต์แสนสนุก และวงจรไฟฟ้า ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ควบคู่ความสนุกสนาน ณ โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ อ.สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี ชมภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ อ.สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี