นิทรรศการใหม่ ” เปิดโลกบรรจุภัณฑ์”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอขอบคุณสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้นำนิทรรศการเรื่อง “เปิดโลกบรรจุภัณฑ์” มาร่วมจัดแสดงภายในนิทรรศการขุมทรัพย์โลกสีเขียว เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ โดยจัดแสดงให้ชมตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  ชั้น 4 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม