ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมจัดแสดงงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ โดยนำกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไปร่วมจัดแสดงมากมาย ได้แก่ ของเล่นชวนคิด Gesture Robot หุ่นยนต์ชกมวย หุ่นยนต์เดินตามแสง Racing Robot Smart Robot แขนกลตกปลา รถบังคับหยิบจับสิ่งของ ระบบควบคุมไฟฟ้าด้วยเสียงปรบมือ

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ร่วมจัดแสดงระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ชมภาพกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ