กศน.เขตห้วยขวาง ตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ

กศน.เขตห้วยขวาง ตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ

กศน.เขตห้วยขวาง ตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ โครงงานกล่องไฟฉุกเฉินแบบพกพาด้วยแผงโซลาร์เซลล์ ผลงานของนักศึกษา กศน.เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทีมชนะเลิศจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ระดับพื้นที่ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เป็นตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชมภาพกศน.เขตห้วยขวาง ตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ