ขอเชิญร่วมกิจกรรม DIY Challenge

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สถาบันการศึกษาทางไกลและสำนักงาน กศน. กทม. ดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co – Learning Space) โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจะจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับประชาชน โดยนำกิจกรรม DIY Challenge หลากหลายกิจกรรมมาให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 13:00 – 16:00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป จัดกิจกรรม ณ ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC ชั้น 3 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ตารางกิจกรรมกิจกรรม DIY Challenge
ดาวน์โหลดตารางกิจกรรมกิจกรรม DIY Challenge