ขอเชิญพบกับนิทรรศการกาล-อวกาศ (Space and Time) ที่พร้อมแล้ว สำหรับการกลับมาให้บริการอีกครั้งในรูปแบบของนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition)

เพื่อเป็นการตอบแทนคำขอบคุณของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถึงผู้ใช้บริการที่ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการกาล-อวกาศ (Space and Time) มากกว่า 400,000 คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงปี พ.ศ.2560-2563 ในระหว่างที่อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) กำลังปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงรูปโฉมใหม่

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอร่วมเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนการเรียนรู้ของคนทุกที่ทุกช่วงวัย ผ่านสื่อการเรียนรู้ล้ำสมัย

สามารถสัมผัสกับประสบการณ์คล้ายคลึงกับการได้รับชมนิทรรศการในสถานที่จริง ผ่านอุปกรณ์รับชมที่หลากหลาย และหากท่านมี VR และ Touch Screen ประเภทต่าง ๆ ในครอบครอง ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะนิทรรศการนี้รองรับการใช้งาน ถ้าพร้อมแล้ว ขอเชิญรับชมกันได้เลย https://sciplanet.org/spaceandtime