เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 (1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2563)

ข้อมูลเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 (1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2563)
สูจิบัตรออนไลน์ของเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16
รายชื่อและโปสเตอร์ขนาดย่อของภาพยนตร์
ลงทะเบียนรับรหัสผ่านเพื่อเข้าชมภาพยนตร์ออนไลน์ (สำหรับบุคคลทั่วไป)
ทำแบบทดสอบหลังชมภาพยนตร์เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ (สำหรับบุคคลทั่วไป)
สถานศึกษาสมัครเข้าร่วมจัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
ชมคลิปประชาสัมพันธ์เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16