ประมวลภาพบรรยากาศ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับ สสวท. จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 มีภาพยนตร์ที่ได้รับคัดเลือก 30 เรื่อง ภายใต้หัวข้อ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ให้ผู้ชมชาวไทยทุกเพศทุกวัยได้รับชมระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2563  นี้  เปิดให้รับชมภาพยนตร์ 3 ช่องทาง ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ สะดวกแบบไหนเลือกได้เลย !

อ่านรายละเอียดการฉายภาพยนตร์และสูจิบัตรโครงการฯ ได้แล้วที่ https://sciplanet.org/content/6236 และท่านสามารถชมภาพบรรยากาศในสัปดาห์แรกของเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 ได้ที่ ภาพบรรยากาศ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16