งดให้บริการการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง ระหว่างวันที่ 16-30 พ.ย. 63

เนื่องจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กำลังดำเนินการปรับปรุงอาคาร  จึงขอปิดให้บริการการแสดงท้องฟ้าจำลอง ระหว่างวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2563 โดยคงเปิดให้บริการเฉพาะการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา ขออภัยในความไม่สะดวก จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน