โฉมใหม่ !! อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา Science Museum for All Generation

โฉมใหม่ !! อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คงคุณค่าและความงดงามแห่งสถาปัตยกรรม ในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ติดตั้งลิฟท์แก้วเพื่อความสะดวกสบาย บรรยากาศเย็นสบายด้วยเครื่องปรับอากาศใหม่ เพิ่มระบบความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดทั้งอาคาร

ตอบรับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในอาคารผ่านจออิเล็กทรอนิกส์ และจอ LED พร้อมด้วยห้องประชุมขนาดใหญ่ ที่นั่งสะดวกสบาย ภายในติดตั้งจอภาพขนาด 450 นิ้ว ระบบเสียงรอบทิศทาง สำคัญที่สุด! พบกับนิทรรศการใหม่ที่น่าสนใจและทันสมัยกำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564