ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการในวันที่ 10 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญและวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันที่ 10 ธันวาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ และวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เลื่อนจากวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ ตามมติ ครม. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการ ในวันที่ 10-11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นเวลา 2 วัน  ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและมติ ครม.  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน