ปฏิทินปรากฏการณ์ฝนดาวตก ปี 2564

ฟ้าเมืองไทย ปี 2564 มีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจและน่าจับตาหลายอย่างตลอดทั้งปี มีดวงจันทร์บังดาวอังคาร จันทรุปราคา หรือจะเป็นปรากฏการณ์ฝนดาวตก​ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงได้จัดทำปฏิทินปรากฏการณ์ฝนดาวตก  สุริยุปราคาและจันทรุปราคา ประจำปี 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน