ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมเปิดให้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ ในรูปแบบ New Normal ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมเปิดให้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ ในรูปแบบ New Normal ตามวิถีชีวิตใหม่ไปด้วยกัน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมคุมเข้ม! มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน