กิจกรรม Valentine’s Wow : ห่างกาย…ไม่ห่างใจ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ภายใต้ชื่อ “Valentine’s Wow : ห่างกาย…ไม่ห่างใจ” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรักในครอบครัวและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตลอดชีวิต โดยกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดและรูปแบบการจัดกิจกรรม

1. ช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่าน Facebook ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

2. ช่องทางออฟไลน์ จัดกิจกรรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

พิเศษสุด! สำหรับ 50 คู่แรกเท่านั้น ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Valentine’s Wow : ห่างกาย…ไม่ห่างใจเพื่อชมการแสดงทางท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 รอบเวลา 11.00 น. ได้ที่ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Valentine’s Wow : ห่างกาย…ไม่ห่างใจ

กำหนดการจัดกิจกรรม Valentine’s Wow : ห่างกาย…ไม่ห่างใจ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564