ประมวลภาพแห่งความประทับใจ Valentine’s WOW ห่างกาย…ไม่ห่างใจ (14 กุมภาพันธ์ 2564)

14 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันแห่งความรัก ภายใต้แนวคิด Valentine’s WOW ห่างกาย…ไม่ห่างใจ จัดการแสดงทางท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ สำหรับคู่รัก 50 คู่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม DIY ให้คู่รักและกลุ่มครอบครัวได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมถ่ายภาพในหัวข้อ “เรารักท้องฟ้าจำลอง” เพื่อรับของที่ระลึก บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ชมภาพแห่งความประทับใจ Valentine’s WOW ห่างกาย…ไม่ห่างใจ (14 กุมภาพันธ์ 2564)