Summer Camp 2021 : ค่าย Coding Unplugged เรียนฟรี ! …. มีของแถม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ ร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น กิจกรรมค่าย Coding Unplugged มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ (Coding Literacy) สำหรับเด็กอายุ  6 – 8  ปี โดยการเรียนรู้และฝึกทักษะการ  Coding แบบ Unplugged ผ่านกิจกรรมการเล่นโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ กิจกรรมพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณ แบบ Coding Unplugged โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสันทนาการ ของเล่น นิทานหรือสถานการณ์สมมติ ชุดหุ่นยนต์ เหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน อายุระหว่าง 6 – 8 ปี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 22 มี.ค. 2564 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 20 คน เท่านั้น !

 • รุ่นที่ 1 : 20 – 21 เม.ย. 2564
 • รุ่นที่ 2 : 27 – 28 เม.ย. 2564

คลิกเพื่อสมัคร https://forms.gle/C5ci6qrvfv3NebdJ6 สถานที่ ณ นิทรรศการเมืองเด็กชั้น 6 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นเด็กอายุระหว่าง 6 –  8  ปี (พ.ศ.เกิด 2556, 2557, 2558)
 2. ในการสมัครผู้สมัครต้องกรอกและแนบเอกสารในการสมัครให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
  1. ใบสมัครกิจกรรมค่าย Coding Unplugged
  2. ข้อมูลผู้ปกครอง
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสามารถร่วมทำแบบประเมินและให้ความร่วมมือในการวัดประเมิน  
 4. และติดตามผลภายหลังจากได้รับเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว โดยทีมงานจะตั้ง Line Group หรือช่องทางติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ในการดำเนินการดังกล่าว

หมายเหตุ

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบตามกำหนด และทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ หากตรวจพบว่าผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมไม่เข้าข่ายตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ หรือส่งเอกสารอันเป็นเท็จ
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่าน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 1 ครั้งเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อและรายละเอียดของผู้สมัครเป็นผู้อื่นได้
 3. เปิดรับสมัครทั้ง 2 รุ่น พร้อมกันในวันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยจะปิดรับสมัครเมื่อได้จำนวนผู้เข้าร่วมและลำดับสำรองตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
 4. โปรดเตรียมไฟล์เอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร) ไว้ล่วงหน้า เพื่อจัดส่ง (Upload) ในส่วนท้ายของแบบฟอร์ม
 5. กรณีที่มีผู้สมัครในแต่ละรอบเต็มแล้ว ระบบจะขึ้นแจ้งเตือนว่าเป็นลำดับสำรองซึ่งระบบอาจไม่ตอบสนองข้อมูลดังกล่าวในทันที ดังนั้นหากมีการส่งข้อมูลมาพร้อมกันทีมงานจะตัดสินผู้เข้าร่วมโดยใช้เกณฑ์ลำดับและเวลาในการส่งเป็นสำคัญ
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกดติดตาม http://bit.ly/3q17Dq9 หรือ Facebook Page: “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา” เพื่อทราบประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรายชื่อสำรอง ซึ่งจะได้รับเลือกให้เข้าร่วมในกรณีที่มีผู้ขาดคุณสมบัติหรือสละสิทธิ์
 7. การตัดสิทธิของทีมงานถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผูู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิโต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

โทร. 02-3910544, 02-3921773 และ 02-3920508
Facebook : http://bit.ly/3q17Dq9
เว็บไซต์ : https://sciplanet.org/