ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้บริการนอกสถานที่ กิจกรรมปฏิบัติการเรื่อง “รู้จักตัวเรา”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้บริการนอกสถานที่ กิจกรรมปฏิบัติการ เรื่อง “รู้จักตัวเรา” ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของร่างกาย ทดสอบและประมวลผลสมรรถภาพร่างกายของนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.6 เมื่อวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร ชมภาพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้บริการนอกสถานที่ กิจกรรมปฏิบัติการ เรื่อง “รู้จักตัวเรา”