ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนแสงหิรัญ

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนแสงหิรัญ เดินทางมาเยี่ยมชมนิทรรศการ เมื่อวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา