ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Robot Club ปี 2564

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : Robot Club ปี 2564 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 22 มีนาคม 2564 นั้น บัดนี้ได้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวนแล้วทั้ง 3 รุ่น โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วกิจกรรมค่าย Robot Club ปี 2564