ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปราณีเนาวบุตร จ.สมุทรปราการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปราณีเนาวบุตร จ. สมุทรปราการเข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองและเยี่ยมชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564