ยินดีต้อนรับคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง จากโรงเรียนอนุบาลณัฐชา จ.ชัยนาท

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายินดีต้อนรับคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนอนุบาลณัฐชา จ.ชัยนาท เข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองและเยี่ยมชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564