ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสายอักษร โรงเรียนจินดาพงศ์ และมูลนิธิรวมน้ำใจ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสายอักษร โรงเรียนจินดาพงศ์ และมูลนิธิรวมน้ำใจ ที่เข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลอง เยี่ยมชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์และร่วมกิจกรรมปฏิบัติการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564